NL FR
background

Anafylaxie.be - Anafylaxie behandelen

Voor de acute behandeling van anafylaxie is er slechts één middel aangewezen ADRENALINE. Adrenaline werkt het best indien het zo snel mogelijk wordt toegediend tijdens de eerste minuten van een ernstige allergische reactie (met een injectie). De oorzaak van de reactie wordt echter niet weggenomen, adrenaline verlicht enkel de potentieel levensbedreigende symptomen zoals zwelling van de keel, ademhalingsmoeilijkheden en een te lage bloeddruk. Ook al heb je adrenaline genomen, roep onmiddellijk medische noodhulp in via 112 en vermeld dat het om anafylaxie gaat. Indien de klachten binnen de 5 tot 15 minuten niet afnemen is een tweede dosis adrenaline noodzakelijk. Belangrijk om weten is dat tot 35% van de patiënten meer dan één dosis nodig heeft om de symptomen onder controle te krijgen. Een spoedopname is noodzakelijk omdat je een zogenaamde tweede reactie kan krijgen in een periode van 1 tot 38 uur na de eerste reactie. Bij twijfel is het beter om niet af te wachten, maar meteen adrenaline toe te dienen.
Tijdelijke bijwerkingen van adrenaline ontstaan meestal binnen de 5 tot 10 minuten na injectie en kunnen zijn hoofdpijn, bleekheid, trillen, vermoeidheid, angst, duizeligheid. Op zich zijn deze bijwerkingen vrij mild en aan ze snel over. Tevens zijn ze het bewijs dat de adrenaline werkt.
Als je risico loopt op een anafylactische reactie/shock of dit ooit al eerder hebt gehad, dan is het nodig om altijd adrenaline bij je te hebben. In België is er een handige zelf-injector beschikbaar. De EpiPen® van de firma Meda Pharma (link). Deze EpiPen® komt in twee versies 0,30 mg bedoeld voor volwassenen en 0,15 mg bedoeld voor kinderen van 15 tot 30 kg.
De EpiPen® moet worden voorgeschreven door de huisarts of een specialist. Deze is sinds kort ook terugbetaald in België.

Hoe een EpiPen® gebruiken?

stap 1

Verwijder de blauwe veiligheidsdop

epipen dop verwijderen

stap 2

Houd het oranje uiteinde 10 cm van de zijkant van het dijbeen. Stoot het oranje uiteinde in het dijbeen (u hoort een klik) en beweeg dan 10 seconden op de plaats

epipen stoot uiteinde

stap 3

Verwijder de EpiPen® en wrijf 10 seconden over de injectieplaats

stap 4

Roep na gebruik dringend medische hulp in via het noodnummer 100 of 112.

  • Gebruik een tweede EpiPen® indien de klachten na 5 tot 15 minuten niet verminderd zijn.

Samengevat: vermoed je dat je een anafylactische reactie hebt, gebruik dan je EpiPen® en bel onmiddellijk medische noodhulp 112. Neem geen afwachtende houding aan. Je leven kan op het spel staan.