Anafylaxie.be

Anafylaxie is een ernstige allergische reactie van het lichaam. Zonder behandeling of verkeerde behandeling kan deze reactie levensbedreigend zijn. Goed herkennen van de symptomen en tijdige toedien van adrenaline via een EpiPen® kan levens redden.

Anafylaxie treedt meestal op binnen het uur na blootstelling aan de allergenen. Algemeen kan men stellen hoe sneller de reactie optreedt hoe ernstiger deze is!

Op deze pagina's kan je extra informatie vinden over de oorzaken, symptomen, behandeling en het leven met het risico op anafylaxie. Graag geven we je extra tips en tools.

Anafylaxie!?

In België heeft bijna 1 kwart van de totale bevolking last van één of andere allergische aandoening. Sommige van deze mensen lopen het risico op een anafylactische reactie. Naar schatting komt anafylaxie voor bij 10 tot 20 personen per 100.000 per land per jaar.

Anafylaxie is een hevige en algemene allergische reactie op één of meerdere allergenen die binnen enkele minuten kan ontstaan en kan uitmonden in een levensbedreigende (anafylactische) schok.

Definitie: Anafylaxie shock

Anafylaxie is een ernstige, levensbedreigende, door IgE gemedieerde, veralgemeende of systemische overgevoeligheidsreactie die snel optreedt en waarvan de maximale ernst binnen 5 tot 30 minuten bereikt wordt(1,2)

 1. Sampson HA, Munoz-Furlong A, Campbell RL, et a. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report - Second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network symposium. J Allergy Clin Immunol 2006;117:391-397.
 2. Lockey RF. Anaphylaxisl; Synopsis. World Allergy Organization Allerg Diseases Resource centre. Link. Published July 2004. Updated April 2006. Accessed March 8th 2011.

Definitie: Anafylactische schok

In de meest ernstige vorm kan anafylaxie leiden tot een anafylactische shock reactie.

Een shock is een acute levensbedreigende toestand waarbij de druk in de bloedvaten te laag is om de vitale lichaamsfuncties in stand te houden. De doorbloeding en dus de zuurstofvoorziening van het hart, de hersenen en andere organen komen hierdoor in het gedrang wat snel resulteert in het afsterven van cellen. De klassiek geneeskundige definitie van het begrip luidt: Shock is een syndroom, dat gekarakteriseerd wordt door een vermindering van de effectieve capillaire weefselperfusie, met daardoor een verstoring van het celmetabolisme.(1)

 1. Bron: wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Shock

Wat zijn allergenen?

Dit zijn stoffen die van buiten het lichaam afkomstig zijn en een allergische reactie kunnen veroorzaken. Deze reactie is eigenlijk een overdreven respons van het immuunsysteem op deze (vaak onschuldige) stoffen. Niet iedereen is allergisch aan dezelfde allergenen.

Allergische reactie

Er zijn veel voorkomende allergische reacties zoals hooikoorts, astma, atopische eczema, contacteczeem en rhinitis. In de meeste gevallen zal je vrij snel allergisch reageren. Maar soms kan een reactie ook vertraagd ontstaan. Anafylaxie komt gelukkig niet zo vaak voor maar is een ernstige aandoening die onmiddellijke behandeling vereist.

Risico op anafylaxie?

U loopt enkel risico op anafylaxie als u allergisch bent voor één of meerdere allergenen. Op basis van uw allergisch profiel kan een risico bepaald worden. Bij een schokreactie zal men alle symptomen bekijken tijdens de reactie zelf en zal men op zoek moeten gaan naar het allergeen dat de reactie veroorzaakt heeft vb. het innemen van voedsel, medicijnen, lichamelijke inspanning enz.

Bekende risicofactoren zijn: een allergie voor noten en pinda', astma in combinatie met voedselallergie, jong volwassen zijn.

Helaas blijven in vele gevallen de exacte oorzaak nog onbekend. In dat geval spreekt men van idiopathische anafylaxie

Bekende oorzaken voor een allergische shock reactie

Voeding

 • Elk voedingsmiddel inclusief alle fruit en groenten, kruiden en toevoegingen kunnen een anafylactische reactie veroorzaken. Bepaalde voedingsmiddelen komen echter vaker voor als allergeen dat anafylaxie veroorzaakt.
 • Bij kinderen zijn dat vooral eieren, melk, pinda's, noten, vis, tarwe en soja.
 • Bij volwassenen en adolescenten zijn dit pinda's, noten, vis en schaaldieren.

Medicijnen en medische behandelingen:

 • Antibiotica, pijnstillers en koortswerende middelen
 • Contrastvloeistoffen gebruikt bij bepaalde scans
 • Allergie desensibilisatiekuur
 • Narcose bij een heelkundige ingreep
 • Insectengif van wespen, bijen, horzels ...
 • Latex van natuurlijke rubber als bestanddeel in handschoenen, medische producten, condooms en andere afgewerkte producten.

Lichamelijke inspanning na consumptie van bepaalde voedingsmiddelen of na inname van medicijnen. In uitzonderlijke gevallen ook na blootstelling aan hevige temperatuurschommeling (vb. koude lucht of water)

Anafylaxie herkennen

De eerste symptomen van anafylaxie kunnen ontstaan binnen een tijdspanne van enkele seconden tot twee uur of later na de inname of blootstelling van de allergenen. Er is sprake van anafylaxie als je meerdere ernstige klachten hebt die spoedig na de blootstelling of inname van het allergeen volgen.

De meest voorkomende symptomen van anafylaxie hebben te maken met de huid, de luchtwegen, het maag en darm stelsel en het hart en de bloedvaten.

Vaak wordt een anafylactische reactie ook voorafgegaan door een gevoel van onbehagen, ook. Omschreven als een ongerust gevoel van naderend onheil.

Het hele proces van de eerste symptomen tot de eventueel shockreactie kan zeer snel verlopen. Daarom is het cruciaal de tekenen te kunnen herkennen en tijdig een EpiPen® toe te dienen en de juiste hulp in te roepen.

De specifieke allergische symptomen kunnen zijn: jeuk, rode huid, netelroos en zwelling. De luchtwegen kunnen jeuk en zwelling van de lippen, tong en keel, moeite met ademhalen, astma aanval, jeukende waterige en of zwellende ogen vertonen. Ook hoesten, druk op de borst, heesheid kunnen optreden. Maag- en darm reacties zoals buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree behoren eveneens tot de mogelijke symptomen. De ernst van deze maag en darmklachten kan variëren van mild tot zeer ernstig. Hart en bloedvaten kunnen ook reageren: afwijkende hartslag, duizeligheid en flauwvallen door bloeddrukdaling.

Vaak kan iemand snel overgaan tot een shockreactie die levensbedreigend is. Tijdens zo een shockreactie daalt de bloeddruk waarbij de persoon in kwestie het bewustzijn verliest. Deze bloeddrukdaling kan zo extreem zijn dat dit kan leiden tot een fatale hartstilstand.

Soms wordt anafylaxie verward met andere reacties die gelijksoortige symptomen kunnen opwekken zoals hyperventilatie, een angstaanval, alcoholvergiftiging, lage bloeddruk of lage bloedsuiker. Belangrijk dat er bij een anafylaxie er altijd een directe link is met een allergeen.

 • Reacties door verdovende middelen.

  Hoe vaak precies deze voorkomt in België is onbekend. Het aantal overlijdens door anafylaxie als gevolg van verdovende middelen is ongeveer 4% in de Verenigde Staten en nog eens een 2% van de patiënten houden er een ernstig hersenletsel aan over. De eerste tekenen worden nogal eens gemist, aangezien hartfalen vaak de eerste duidelijk waarneembare uiting is. Ademhalingsmoeilijkheden en een lage bloeddruk zijn meestal ook de enige tekenen. Na zulke incidenten worden geregeld huidtesten afgenomen. Maar deze volstaan niet altijd, aangezien ze vaak een vals positief resultaat leveren.

 • Reactie door geneesmiddelen.

  Reacties door geneesmiddelen vinden vaak plaats in het ziekenhuis waar meestal nog tijdig kan ingegrepen worden. Vaak is dit een reactie op antibiotica, pijnstillers en koortswerende middelen maar ook andere geneesmiddelen kunnen aanleiding geven tot een reactie. De juiste opsporing van het geneesmiddel dat de reactie veroorzaakt heeft, is uiteraard van belang om latere voorvallen te vermijden. Hier kunnen huidtesten gebruikt worden ter bevestiging van het allergeen.

 • Reactie door contrastvloeistof.

  Contrastmiddelen worden geregeld toegediend bij het maken van röntgenfoto's om het absorptievermogen van organen te verhogen of voor het maken van een MRI scan. Contrastmiddelen worden vooral gebruikt bij onderzoeken om het bloedvatstelsel, hart en het maag-darmkanaal in beeld te brengen.

  Vooral de joodverbindingen kunnen aanleiding geven tot allergische reacties, die in sommige gevallen kunnen leiden tot een allergische schok. Het spreekt voor zich dat zulke reacties zich altijd voordoen binnen een medische omgeving.

 • Voedsel.

  Anafylaxie veroorzaakt door voedsel is vooral bij de jongere populatie de meest voorkomende oorzaak van spoedopnames in de Verenigde Staten. Op dit moment zijn er geen cijfergegevens beschikbaar boor ons land.

  Momenteel is er geen manier om te voorspellen wie een ernstige reactie zal krijgen en wanneer dit zal gebeuren. In het algemeen kan men stellen dat de reacties heviger zijn bij astmapatiënten.

  Bij een ernstige anafylactische reactie is het gebruik van adrenaline belangrijk omdat dit kan voorkomen dat de reactie zich voortzet.

 • Reactie op latex.

  Deze reacties deden zich ook voornamelijk voor in de medische wereld. Momenteel, dankzij de sensibilisering rond rubber, lijkt er een stabilisatie te komen in het aantal anafylactische reacties. De medische wereld is zich bewust geworden van het probleem en ondertussen zijn er ook veel alternatieve producten beschikbaar. Ook een duidelijke waarschuwende etikettering draagt bij tot een groter bewustzijn van het probleem.

 • Inspanning gerelateeerde anafylaxie.

  Alle lichamelijke inspanningen kunnen leiden tot anafylaxie. Sporten zoals jogging, hardlopen, voetbal, dansen enz. Zeer moeilijk te voorspellen maar er lijkt wel een verband te bestaan tussen het eten van voedsel en de anafylactische reactie. Indien men de inspanning lang genoeg uitstelt na de maaltijd, 4 tot 5 uur, kan men de reactie vermijden.

 • Onbekend of idiopathisch.

  Niet alle reacties kunnen in verband worden gebracht met een duidelijke oorzaak. Men schat dat 20 percent van de gevallen een onbekende oorzaak heeft (idiopathisch is).

Anafylaxie behandelen

Voor de acute behandeling van anafylaxie is er slechts één middel aangewezen ADRENALINE. Adrenaline werkt het best indien het zo snel mogelijk wordt toegediend tijdens de eerste minuten van een ernstige allergische reactie (met een injectie). De oorzaak van de reactie wordt echter niet weggenomen, adrenaline verlicht enkel de potentieel levensbedreigende symptomen zoals zwelling van de keel, ademhalingsmoeilijkheden en een te lage bloeddruk. Ook al heb je adrenaline genomen, roep onmiddellijk medische noodhulp in via 112 en vermeld dat het om anafylaxie gaat. Indien de klachten binnen de 5 tot 15 minuten niet afnemen is een tweede dosis adrenaline noodzakelijk. Belangrijk om weten is dat tot 35% van de patiënten meer dan één dosis nodig heeft om de symptomen onder controle te krijgen. Een spoedopname is noodzakelijk omdat je een zogenaamde tweede reactie kan krijgen in een periode van 1 tot 38 uur na de eerste reactie. Bij twijfel is het beter om niet af te wachten, maar meteen adrenaline toe te dienen.

Tijdelijke bijwerkingen van adrenaline ontstaan meestal binnen de 5 tot 10 minuten na injectie en kunnen zijn hoofdpijn, bleekheid, trillen, vermoeidheid, angst, duizeligheid. Op zich zijn deze bijwerkingen vrij mild en aan ze snel over. Tevens zijn ze het bewijs dat de adrenaline werkt.

Als je risico loopt op een anafylactische reactie/shock of dit ooit al eerder hebt gehad, dan is het nodig om altijd adrenaline bij je te hebben. In België is er een handige zelf-injector beschikbaar. De EpiPen® van de firma Meda Pharma (link). Deze EpiPen® komt in twee versies 0,30 mg bedoeld voor volwassenen en 0,15 mg bedoeld voor kinderen van 15 tot 30 kg.

De EpiPen® moet worden voorgeschreven door de huisarts of een specialist. Deze is sinds kort ook terugbetaald in België.

Hoe een EpiPen® gebruiken?

stap 1

Verwijder de blauwe veiligheidsdop

stap1

stap 2

Houd het oranje uiteinde 10 cm van de zijkant van het dijbeen. Stoot het oranje uiteinde in het dijbeen (u hoort een klik) en beweeg dan 10 seconden op de plaats

stap2

stap 3

Verwijder de EpiPen® en wrijf 10 seconden over de injectieplaats

stap 4

Roep na gebruik dringend medische hulp in via het noodnummer 100 of 112.

Gebruik een tweede EpiPen® indien de klachten na 5 tot 15 minuten niet verminderd zijn.

Samengevat: vermoed je dat je een anafylactische reactie hebt, gebruik dan je EpiPen® en bel onmiddellijk medische noodhulp 112. Neem geen afwachtende houding aan. Je leven kan op het spel staan.

Leven met anafylaxie

Wanneer de diagnose anafylaxie gesteld wordt heeft dit een sterke invloed op je leven. Het vergt drastische maatregelen en aanpassingen van je levensstijl. Maar je bent niet alleen: er zijn nog veel andere mensen die het risico op een ernstige allergische reactie lopen. Uiteraard wil dit niet zeggen dat je niet kan genieten van het leven en van een goede maaltijd.

Bereid je voor

Anafylaxie is onvoorspelbaar. Goed voorbereid zijn is de sleutel tot succes. Loop je risico op anafylaxie, informeer je dan goed bij een arts of specialist. Leer omgaan met de EpiPen® zelf-injector. Oefen eventueel met een EpiPen® trainer. Je goed bewust zijn van de risico's en de gevolgen is een belangrijke stap. Zorg dat je minstens één of liefst twee adrenaline zelf-injectors bij de hand hebt. Maak het een vaste gewoonte deze altijd bij je te hebben. Indien je ook last hebt van andere allergische aandoeningen zoals astma, probeer deze dan zo goed mogelijk te behandelen. Slecht gecontroleerde astma kan een allergische reactie erger maken.

Ban de allergenen uit je leven!

Je loopt pas risico op een ernstige reactie als je in contact komt met een allergeen, dus vermijd allergenen. Het lijkt simpel maar dat is het niet altijd. Ben je allergisch voor bepaalde dieren, neem deze dan niet als huisdier of vermijd plaatsen waar ze aanwezig zijn (of waren). Wees extra voorzichtig met voedselallergieën. Lees altijd alle ingrediënten van alle voedselproducten die je wilt consumeren. Ben je niet zeker over een bepaalde bereiding of ingrediënten, neem dan geen risico en eet ze niet.

Informeer je omgeving

Het is absoluut noodzakelijk om je gezin en je onmiddellijke omgeving zoveel mogelijk te informeren over je risico op anafylaxie Niet alleen wat er moet , maar ook wat te doen! Laat hen indien mogelijk ook oefenen. Vaak kan het helpen om alles kort en bondig te noteren. Het beste blijft om de allergenen zo veel mogelijk uit huis te bannen. Lukt dat niet, dan is het aan te raden om eetwaren apart weg te bergen in een veilige en niet veilige onderverdeling. Ook met eetgerei, snijplanken enz...dient men voorzichtig te zijn.

Ga je uit eten en je twijfelt, breng dan je eigen potje mee. Meestal geeft dit geen problemen als je mensen maar voldoende informeert over de situatie.

Ook raden we aan om je vriendenkring, collega's minimaal te informeren en uitleg te verschaffen wat te doen in geval van nood. Vertel hen zeker waar ze je EpiPen® kunnen vinden.

Op reis

Ontspanning en plezier staan vaak centraal bij het op reis gaan. Ook hier weer is een goede voorbereiding de eerste stap zodat je zonder zorgen kan vertrekken.
Probeer voor jezelf zeker uit te maken of je zelf voor je eten zal instaan, hoe lang de reis zal duren en uiteraard waar je naar toe gaat.

Wat je zeker bij je moet hebben, is:

 • minimum twee stuks EpiPen®
 • Andere noodzakelijk en aanvullende (allergie-)medicatie
 • Enkele porties veilig voedsel
 • Vertaallijst, woordenboekje

Tips:

 • Een medisch attest/paspoort (ook voor het aan boord brengen op vliegtuig/boot van de EpiPen®)
 • Een identificatie waarop allergenen en risico op anafylaxie worden vermeld in de meest voorkomende en/ of lokale taal + contactgegevens en internationaal noodnummer.
 • Informeer je naaste medereizigers.
 • Informeer de vliegtuigmaatschappij over je allergie en de noodmedicatie.

Kinderen en anafylaxie

Als ouder met een kind met risico op anafylaxie sta je voor een flinke taak om de juiste omkadering te voorzien. In de eerste plaats raden wij aan om persoonlijk de leerkrachten, begeleiders en eventueel directie van de school op de hoogte te brengen. Ook voor jonge kinderen is een gesprek met de kinderopvang of crèche noodzakelijk. Vergeet niet dat je kind recht heeft op onderwijs en de nodige medische verzorging. Om misverstanden te vermijden, raden we aan om alles duidelijk op een formulier te zetten. Dit documentje moet dan aanwezig zijn in de school en een kopie in de tas van je kind. Uiteraard moet de school beschikken over minstens 1 EpiPen® met de juiste dosis adrenaline. Indien de school dit zelf niet heeft, zorg dan voor een etuitje dat de leerkracht dit veilig in de klas opbergt. Ook deze informatie moet vermeld worden op het formulier. Is dit allemaal niet mogelijk, zorg dan dat dit in de tas van je kind zit.

Kinderen doen gelukkig meer dan enkel school lopen. Verjaardagsfeestjes, uitstapjes, ze moeten allemaal mogelijk zijn, ook als ze risico lopen op anafylaxie. Ook hier weer gelden de gouden regels: vermijd allergenen, informeer mensen en bereid jezelf en hen voor op wat ze moeten doen.

Toch een reactie gehad! Wat nu?

Ondanks een goede voorbereiding, moet je er rekening mee houden dat het wel eens verkeerd kan gaan. Raak dus niet in paniek maar volg je planning. Leer ook uit de ervaring. Hoe komt het dat je een anafylactische reactie kreeg. Heb je de signalen goed herkend?
Vermoed je dat de reactie een gevolg was van een nieuwe allergie bespreek dit dan met uw arts. Bij een vermoeden van een reactie op een voedingsmiddel kan men een (placebogecontroleerde) voedselprovocatietest uitvoeren. Dit gebeurt in gecontroleerde omstandigheden en op een gestandaardiseerde manier.
Op deze manier kan men zekerheid verkrijgen over welk allergeen de anafylactische aanval veroorzaakte.

Lotgenoten

Je bent zeker niet de enige die het risico loopt op anafylaxie.
Wil je meer informatie of in contact komen met anderen?
Patiëntenorganisatie www.allergienet.be

Veel gestelde vragen

Wat zijn allergenen?

Dit zijn lichaamsvreemde stoffen - al of niet natuurlijk of kunstmatig - die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Voorbeelden: noten, vis, huisstofmijt, medicijnen, enz.

Wat is voedselallergie?

Voedselallergie is een IgE gemedieerde overgevoeligheidsreactie van het immuunsysteem op bepaalde voedingsmiddelen die een niet-allergische persoon normaal verdraagt.

Wat zijn de symptomen van anafylaxie?

Bij meerdere ernstige klachten zoals jeuk, uitslag op de huid, zwelling van de oogleden, lippen, keel of handen, ademhalingsproblemen en/of duizeligheid. Deze symptomen ontstaan vaak binnen enkele minuten. Meer info over de symptomen(link naar)

Moet ik bij een anafylactische reactie altijd het alarmnummer bellen?

Ja, bel zelf of laat altijd contact opnemen met de medische noodhulp via 112.

Hoeveel auto-injectors heb ik nodig

Het advies is om altijd twee adrenaline auto-injectors bij de hand te hebben. Soms is het nodig om een tweede dosis toe te dienen om de anafylaxie te verlichten (meestal tussen de 5 en 15 minuten).

Wanneer moet ik mijn adrenaline-injector vervangen?

Je kan de injector best vervangen voor de vervaldatum. Registreer je op onze site voor een gratis herinnering.

Hoe bewaar ik mijn adrenaline injector?

Bewaar hem buiten direct zonlicht of extreme hitte of koude. Bewaar hem thuis op een makkelijk bereikbare plaats. Op verplaatsing best in een apart tasje of etui. Op de bijsluiter kan je meer informatie vinden m.b.t. de bewaarcondities.

Is er een auto-injector voor kinderen?

Deze zijn inderdaad voorhanden. De hoeveelheid adrenaline die nodig is, is afhankelijk van het lichaamsgewicht. Je arts zal bepalen wat de juiste variant is voor u.

Kan ik oefenen in het gebruik van een auto-injector?

Er bestaat een speciale oefenpen die je alle handelingen laat uitvoeren die nodig zijn voor het correcte gebruik. Je kan deze aanvragen via je arts of apotheek.

Heb je nog vragen, mail ze ons via het contactformulier.

Contacteer ons